การปล่อยก๊าซมีเทนยังคงเป็นความท้าทายที่เข้าใจยากสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

ลอนดอน และฮิวสตัน และสิงคโปร์, Nov. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — ก๊าซมีเทนยังคงเป็นความท้าทายใหญ่หลวงต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ การประชุม COP28 อาจจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญต่อพันธกรณีด้านการลดการปล่อยก๊าซมีเทน โดยบริษัทและรัฐบาลจะต้องดำเนินการอย่างมุ่งมั่นเพื่อลดการปล่อยก๊าซและบังคับใช้มาตรฐานใหม่ ตามรายงาน Horizons ฉบับใหม่จาก Wood Mackenzie

ก๊าซมีเทนคิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของการปล่อยก๊าซซึ่งนำพาให้อุณหภูมิทั่วโลกเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่เริ่มต้นยุคอุตสาหกรรม และประมาณการว่าอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซทำให้เกิดการปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งมีสาเหตุมาจากมนุษย์ (ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์) มากถึงหนึ่งในสี่ ตามรายงาน Mission invisible: tackling the oil and gas industry’s methane challenge (ภารกิจที่มองไม่เห็น: การรับมือกับความท้าทายจากก๊าซมีเทนของอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ)

จากข้อมูลที่ได้จาก Emissions Benchmarking Tool (เครื่องมือการวัดและเปรียบเทียบด้านการปล่อยก๊าซ) ของ Wood Mackenzie พบว่าโดยทั่วไปสูญเสียก๊าซมีเทนต่อภาคสนามเล็กน้อย นั่นคือ น้อยกว่า 500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง (ประมาณ 0.65 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) ซึ่งต่ำกว่าความละเอียดที่ตรวจวัดได้โดยดาวเทียมส่วนใหญ่ในปัจจุบัน แต่ประมาณ 96% ของภาคสนามทั้งหมดมีการปล่อยก๊าซในระดับเดียวกันนี้ จึงทำให้เป็นปัญหาสะสมขนาดใหญ่ บ่อยครั้งที่การปล่อยก๊าซอย่างมากขึ้นจากภาคสนามขนาดใหญ่กว่า มักกระจายอยู่ในโรงงานผลิตหลายแห่ง ทำให้คำนวณปริมาณได้ยากขึ้น

บทบาทของรัฐบาล
จากรายงานดังกล่าว การดำเนินการของรัฐบาลจะสำคัญอย่างยิ่งต่อความพยายามลดการปล่อยก๊าซ โดยมีการดำเนินการระดับสูงสามระดับที่สามารถกระตุ้นความก้าวหน้า ได้แก่

  1. ความทะเยอทะยานที่สูงขึ้น นโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติและบังคับใช้ได้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เช่น ความร่วมมือระดับโลกเพื่อยุติการเผาก๊าซทิ้งและการปล่อยก๊าซโดยไม่มีการเผาในวงกว้างทั้งหมด
  2. การบังคับใช้กฎหมายอย่างสอดคล้อง ผู้กำหนดนโยบายและผู้กำกับดูแลต้องร่วมมือกับอุตสาหกรรมเพื่อตั้งเป้าหมายและกำหนดเวลาในการลดการปล่อยก๊าซที่ทำได้จริง ในขณะที่รับรองว่ามีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าปรับอย่างเหมาะสม และปิดช่องโหว่ต่าง ๆ
  3. การสนับสนุนทางการเงินสำหรับเทคโนโลยีรัฐบาลสามารถสนับสนุนการจัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยีการตรวจวัดและโซลูชันการลดมลพิษ ตัวอย่าง ส่วนหนึ่งของกฎหมายลดอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Reduction Act หรือ IRA) ของสหรัฐฯ เสนอเงินทุนให้ 350 ล้านดอลลาร์เพื่อการติดตามและลดการปล่อยก๊าซมีเทน

Kevin Baxter
+44 330 124 9400
Kevin.Baxter@woodmac.com

Vivien Lebbon
+44 330 174 7486
Vivien.lebbon@woodmac.com

Mark Thomton
+1 630 881 6885
Mark.thomton@woodmac.com

Hla Myat Mon
+65 8533 8860
Hla.MyatMon@woodmac.com

The Big Partnership (บริษัทตัวแทนการประชาสัมพันธ์ในสหราชอาณาจักร)
woodmac@bigpartnership.co.uk

เกี่ยวกับ Wood Mackenzie
ทาง Wood Mackenzie ดำเนินกิจการข้อมูลเชิงลึกทั่วโลกด้านแหล่งพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และผลักดันโดยผู้คน ท่ามกลางการปฏิวัติด้านพลังงาน ธุรกิจและภาครัฐจำเป็นต้องมีข้อมูลเชิงลึกที่น่าเชื่อถือและนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อชักนำการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราดำเนินการครอบคลุมทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งอย่างไม่มีใครเทียบได้ โดยอาศัยประสบการณ์กว่า 50 ปีในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจุบัน ทีมของเรามีผู้เชี่ยวชาญกว่า 2,000 คนปฏิบัติงานใน 30 แห่งทั่วโลก เพื่อจุดประกายการตัดสินใจของลูกค้าผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ การให้คำปรึกษา การจัดงานกิจกรรม และการเป็นผู้นำทางความคิด เราร่วมมือกันส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นต่อลูกค้า เพื่อแยกแยะความเสี่ยงออกจากโอกาส และกล้าตัดสินใจเมื่อถึงเวลาสำคัญที่สุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ woodmac.com

GlobeNewswire Distribution ID 1000899674