POSTS IN CATEGORY

November 15, 2023

LeddarTech แต่งตั้ง Chris Stewart เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เมืองควิเบก แคนาดา, Nov. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech® บริษัทซอฟต์แวร์ยานยนต์ที่ให้บริการซอฟต์แวร์ฟิวชันเซ็นเซอร์และการรับรู้ระดับต่ำที่ได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับ ADAS และ AD ได้ประกาศอย่างภาคภูมิใจที่จะแต่งตั้งุคุณ Chris

Read More

LeddarTech แต่งตั้ง Chris Stewart เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เมืองควิเบก แคนาดา, Nov. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech® บริษัทซอฟต์แวร์ยานยนต์ที่ให้บริการซอฟต์แวร์ฟิวชันเซ็นเซอร์และการรับรู้ระดับต่ำที่ได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับ ADAS และ AD ได้ประกาศอย่างภาคภูมิใจที่จะแต่งตั้งุคุณ Chris

Read More

Matmerize ได้รับรางวัลจาก DOD เพื่อพัฒนาวัสดุโพลิเมอร์เชิงประกอบที่มีความสามารถในการติดไฟต่ำโดยใช้วิธีการ AI ขั้นสูง

แอตแลนต้า, Nov. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Matmerize, Inc ซึ่งเป็นผู้นำวงการด้านสนเทศศาสตร์เกี่ยวกับโพลิเมอร์และการคิดค้น มีความภูมิใจที่จะประกาศการได้รับคัดเลือกจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (US Department of Defense

Read More