POSTS IN CATEGORY

November 16, 2023

Generali Thailand ปรับปรุงต้นทุนการพัฒนาแอปพลิเคชันและการบำรุงรักษาให้ลดลง 12% ด้วยซอฟต์แวร์อัจฉริยะ CAST

นิวยอร์กและปารีส, Nov. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Generali Thailand ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก Assicurazioni Generali ได้ลดต้นทุนการพัฒนาและบำรุงรักษาแอปพลิเคชัน (ADM) ลง

Read More