POSTS IN CATEGORY

November 20, 2023

Smart City Expo Doha 2023 มุ่งเน้นที่ข้อมูล การเชื่อมต่อ และความยั่งยืน เพื่อปรับปรุงอนาคตของเมืองต่างๆ

บาร์เซโลนา สเปน , Nov. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — เมืองหลวงของกาตาร์จะเป็นเจ้าภาพจัดงานนวัตกรรมเมืองชั้นนำครั้งที่ 3 ของภูมิภาคระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน ภายใต้คำขวัญ

Read More