ผู้ถือหุ้น Guess & Co. Corporation ร่วมเลือกตั้งคณะกรรมการ

กรรมการที่ได้รับเลือกในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2020

ไมอามี, Nov. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Guess & Co. Corporation มีความยินดีที่จะประกาศคณะกรรมการบริษัทหลังจากการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลโดยรวมของ Guess & Co. Corporation บุคคลต่อไปนี้ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการบริษัทจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2020

Mr. Jerry D. Guess ประธานคณะกรรมการบริษัท

Ms. D. Michelle Stewart ผู้ช่วยประธานคณะกรรมการบริษัท

Mr. James R. Jackson รองประธานคณะกรรมการบริษัท

Mr. Mitchell M. Cohen หัวหน้าคณะกรรมการบริษัท

Ms. Paris N. Smith กรรมการ

Ms. Kyra A. Anderson กรรมการ

Mr. Stephen T. Baldacci กรรมการJerry D. Guess

Jerry D. Guess,
กรรมการและประธาน

Mr. Guess เป็นผู้ประกอบการธุรกิจต่อเนื่องตั้งแต่อายุ 13 ปี Mr. Guess เป็นนักวางกลยุทธ์และมีวิสัยทัศน์ มุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์กว่า 20 ปีเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คน เขาได้ร่วมมือกับอีกหลายคนเพื่อก่อตั้ง Guess & Co. Corporation ให้เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการให้บริการแก้ไขปัญหาในชุมชนทั่วทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ ในฐานะที่เป็นคนที่เคยประสบความล้มเหลวทั้งในเรื่องส่วนตัวและธุรกิจ Mr. Guess เป็นผู้นำที่ฟื้นตัวได้รวดเร็วซึ่งทำให้เกิดความมั่นใจในระบบของทีมและลูกค้าของบริษัท Mr. Guess ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรธุรกิจที่ Adams State University ปัจจุบันเขาลงทะเบียนเรียนที่ Purdue University Global ซึ่งเขากำลังศึกษาระดับปริญญาด้านการเงิน ประสบการณ์ทางธุรกิจของเขาครอบคลุมหลายด้าน เช่น สตาร์ทอัพ การเงิน การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การพลิกฟื้น การปรับโครงสร้าง การล้มละลาย การฟื้นฟู การพัฒนาธุรกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การตลาด การประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาชุมชน เขาประสบความสำเร็จในการก่อตั้งองค์กรเพื่อสังคมที่แสวงหาผลกำไรในตำแหน่งผู้ช่วยประธานและผู้อำนวยการอาวุโส เขายังเป็นประธานและผู้อำนวยการบริษัทผู้รับจ้างหลักภาคตะวันตกตอนกลางอีกด้วย Mr. Guess ได้มีส่วนร่วมกับชุมชนนี้มาตลอดหลายปี เขาดำรงตำแหน่งสองวาระในฐานะสมาชิกลงคะแนนเสียงของสภาป้องกันอาชญากรรมเด็กและเยาวชน Forsyth County ในเมืองวินสตัน-ซาเลม รัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเขาได้ตรวจสอบและอนุมัติข้อเสนอทุนสำหรับเยาวชนที่มีความเสี่ยง เขายังเป็นผู้สมัครสำหรับคณะกรรมการโรงเรียน Charlotte-Mecklenburg School หลังจากการลาออกของสมาชิก Mr. Guess ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการบริษัทของ Guess & Co. Corporation ในเดือนมกราคม 2019 ก่อนการแต่งตั้งนั้น Mr. Guess ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าและรับผิดชอบด้านกลยุทธ์และการพัฒนา Mr. Guess ได้มอบความเป็นผู้นำแก่คณะกรรมการซึ่งส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการชี้นำอนาคตของบริษัทในฐานะประธานบริษัท Guess & Co. CorporationMichelle Stewart

D. Michelle Stewart,
กรรมการและผู้ช่วยประธาน

Ms. Stewart เข้าทำงานกับบริษัทในตำแหน่งรองประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการชั่วคราวในปี 2017 จากนั้นเธอได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานบริหารชั่วคราวและประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กร Ms. Stewart เป็นสถาปนิกคนแรกของกลยุทธ์ของบริษัทในช่วงเริ่มต้น เธอรับผิดชอบในการวิเคราะห์ตลาดและโอกาสในการขยายตัว ในปลายปี 2017 เธอได้รับตำแหน่งประธานบริษัท หลังจากเกษียณอายุในช่วงสั้นๆ Ms. Stewart ได้กลับมาที่ Guess & Co. Corporation ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2019 เพื่อรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธานกรรมการ Ms. Stewart มีประสบการณ์ด้านธุรกิจมาแล้วกว่าสองทศวรรษ เธอเริ่มอาชีพของเธอในฐานะนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ เธอจัดการธุรกรรมได้ถึง $500 ล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Ms. Stewart ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านความเป็นผู้นำในองค์กรที่ Colorado State University Global ก่อนที่จะร่วมงานกับ Guess & Co. Corporation เธอเคยเป็นหุ้นส่วนในบริษัทการเงินเชิงพาณิชย์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ในฐานะผู้ช่วยคณะกรรมการ Ms. Stewart ทำงานอย่างใกล้ชิดกับประธานเพื่อดูแลคณะกรรมการบริษัท  Ms. Stewart เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการบริษัทJames Jackson

James R. Jackson,
กรรมการและรองประธาน

Mr. Jackson เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีประสบการณ์ เขาเกษียณจาก Wachovia (ปัจจุบันคือ Wells Fargo) หลังจากการทำงานมาเป็นเวลากว่า 37 ปี เขาเริ่มอาชีพทางการเงินในฐานะผู้ประสานงานด้านภาษีที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงิน Mr. Jackson กลายเป็นเจ้าหน้าที่ทรัสต์เพื่อการกุศลของธนาคารและรับผิดชอบการจัดการบัญชีกว่า 500 บัญชีสำหรับลูกค้าด้านการบริหารความมั่งคั่งของธนาคาร หลังจากเกษียณ Mr. Jackson ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในด้านบริการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล ในบทบาทนั้น เขาอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม การบริหารจัดการ และการพัฒนาธุรกิจ Mr. Jackson ได้เข้าร่วมงานกับ Guess & Co. Corporation ในช่วงแรกในฐานะที่ปรึกษาพิเศษและทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในเรื่องที่สำคัญ ในฐานะกรรมการและรองประธานกรรมการ Mr. Jackson มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทร่วมกับประธานและผู้ช่วยประธาน เขาเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการบริษัท Mr. Jackson เป็นประธานคณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและกำกับดูแลของคณะกรรมการ และเป็นกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัทMitchell M. Cohen

Mitchell M. Cohen,
กรรมการและหัวหน้าคณะกรรมการ

Mr. Cohen เป็นผู้บริหารและผู้อำนวยการองค์กรที่มีประสบการณ์ Mr. Cohen เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ Pursuit Management LLC เขาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Athenian Venture Partners เขามีประสบการณ์ด้านการเงิน การดำเนินงาน และธุรกิจทั่วไปมากกว่า 30 ปีในฐานะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ก่อนหน้า Athenian นั้น Mr. Cohen ได้เสร็จสิ้นการมีส่วนร่วมในฐานะผู้บริหารทางการเงินชั่วคราวของผู้จัดการทรัพย์สินที่มีการซื้อขายในที่สาธารณะ เขายังใช้เวลาเกือบห้าปีในฐานะ CFO และเลขานุการของ Asta Funding, Inc. นอกจากนี้ Mr. Cohen ยังใช้เวลากว่าเจ็ดปีในการทำบัญชีสาธารณะโดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบทางการเงินของกองทุนป้องกันความเสี่ยงและการควบรวมและการซื้อกิจการ Mr. Cohen มีประสบการณ์ด้านการจัดหาเงินจากธุรกรรม PIPE ที่มีความซับซ้อน การควบรวมกิจการแบบย้อนกลับ การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ และการจัดหาเงินทุนของบริษัทเอกชน Mr. Cohen ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รองประธานบริหาร และเลขานุการของ Ramp Corp. ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2003 ถึงกันยายน 2004 และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บัญชีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2003 Mr. Cohen ได้ร่วม Ramp Corp. (เดิมคือ Medix Resources Inc.) ในเดือนพฤศจิกายน 2003 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2002 ถึงตุลาคม 2003 เขาเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและธุรกิจของบริษัทมหาชนสามแห่ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 1998 ถึงพฤษภาคม 2002 เขาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Siebert Financial Corp. และดำรงตำแหน่งรองประธานบริหาร บริษัทมหาชนประกอบด้วย Siebert Financial Corporation, Everything’s Jake และ Ehrlich Bober Financial Corporation จากนั้น Mr. Cohen ได้สอนวิชาชีพสำหรับนักบัญชีอย่างต่อเนื่องโดยเน้นที่เรื่องสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และได้สอนวิชาการศึกษาต่อเนื่องที่ Hofstra University เขายังเป็นวิทยากรในการประชุมด้านการลงทุนและอุตสาหกรรม เขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกสองแห่ง Mr. Cohen จบการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตจาก Queens College สาขาการบัญชีและวิชาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการ Mr. Cohen มีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลคณะกรรมการของบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลระดับสูง เขาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท Mr. Cohen เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัทParis N. Smith

Paris N. Smith,
กรรมการ

Ms. Smith เป็นผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ Ms. Smith ได้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการคนแรกและชั่วคราวของ Guess & Co. Corporation ในการก่อตั้งของบริษัทในปี 2017 ก่อนหน้าที่ Guess & Co. Corporation นั้น Ms. Smith เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะกรรมการของบริษัทโฮลดิ้งเอกชนที่มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์หลังจากดำรงตำแหน่งรองประธานและเลขานุการ Ms. Smith เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีประสบการณ์มากว่าทศวรรษ เธอสำเร็จการศึกษาที่ University of North Carolina ที่ Charlotte ก่อนที่จะศึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่ ECPI College of Technology ต่อมา Ms. Smith สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์จาก Strayer University เธอดำรงตำแหน่งผู้บริหารด้านเทคโนโลยีหลายตำแหน่งรวมถึงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีของ Presidential Inaugural Committee 2013 เมื่อไม่นานมานี้ Ms. Smith เป็นผู้ค้นพบทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็นนักวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา Ms. Smith เป็นผู้ได้รับการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลลับสุดยอด/SCI เธอเป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอชื่อและกำกับดูแลของคณะกรรมการ Guess & Co. Corporation จากนั้น Ms. Smith ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งในเดือนมีนาคมปี 2019 Kyra Anderson Headshot

Kyra A. Anderson,
กรรมการ

Ms. Anderson เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจที่มีประสบการณ์ ปัจจุบัน Ms. Anderson เป็นผู้ช่วยประธานกรรมการประธานและ CEO ของ The Guess Corporation Holding Co., Inc. (TGC) ซึ่งเป็นบริษัทกิจการเพื่อสังคมที่แสวงหาผลกำไรซึ่งดำเนินธุรกิจที่ให้โอกาสในการจ้างงาน  นอกจากนี้ เธอยังเป็นประธานและผู้อำนวยการ The Guess Construction Company, Ltd. ซึ่งเป็นผู้รับจ้างหลักครบวงจร ก่อนที่จะเริ่มต้นอาชีพทางธุรกิจ เธอเป็นศิลปินนักดนตรีและนางแบบมาก่อน เธอยังเป็นเจ้าของค่ายเพลงอิสระอีกด้วย Ms. Anderson ทำงานให้กับ Guess & Co. Corporation ในตำแหน่งรองประธาน ผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ช่วยเหรัญญิกในปี 2018 เธอมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นอย่างดี เธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในเดือนสิงหาคมปี 2020 Ms. Anderson เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ Guess & Co. Corporation Steve Baldacci

Stephen T. Baldacci,
กรรมการ

Mr. Baldacci เป็นผู้บริหารธุรกิจที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากมาย ก่อนหน้านี้ Mr. Baldacci เคยดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารอาวุโส หัวหน้าเจ้าหน้าที่องค์กร และประธานกลุ่มปฏิบัติการของบริษัท Mr. Baldacci ดำรงตำแหน่งประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ The Washington Redskins ซึ่งเป็นทีมกีฬาระดับมืออาชีพใน National Football League ในบทบาทนั้น เขาต้องรับผิดชอบในการฟื้นฟูแบรนด์ระดับตำนานและเขาก็ประสบความสำเร็จในการสร้างแฟรนไชส์ที่มีมูลค่ามากที่สุดแห่งหนึ่งในลีก เขาเป็นหุ้นส่วนและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Snyder Communications บริษัทโฆษณา ซึ่งเขาช่วยให้บริษัทเติบโตจากรายได้ $4 ล้านดอลลาร์ต่อปีเป็นมากกว่า $1.4 พันล้านดอลลาร์ และอำนวยความสะดวกในการขายของบริษัทในขั้นตอนสุดท้าย ในฐานะผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Baldacci Communications/BC Worldwide นั้น Mr. Baldacci ได้ให้การจัดการด้านการปรึกษา การตลาด และการผสานรวมหลังการควบรวมกิจการให้แก่ลูกค้าจำนวนมากรวมถึง AMTRAK, GEICO, Apogen Technologies และ Virginia Tourism ในด้านการศึกษานั้น Mr. Baldacci สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์และปริญญาตรีสาขาวรรณคดีอังกฤษจาก Hartwick College และเข้าร่วมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ Georgetown University  ต่อมา Mr. Baldacci ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในเดือนกันยายนปี 2020  เขาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแล และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

เกี่ยวกับ Guess & Co. Corporation

Guess & Co. Corporation เป็นบริษัทโซลูชันด้านการให้บริการที่เกิดขึ้นใหม่ระดับโลกที่มีธุรกิจด้านพลังงาน การดูแลสุขภาพ เทคโนโลยี และอสังหาริมทรัพย์ เราร่วมมือกับชุมชน บริษัท และรัฐบาลในการปรับปรุงสวัสดิภาพของผู้คน Guess & Co. Corporation เป็นผู้รับจ้างจดทะเบียนกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดหาโซลูชันให้กับหน่วยงานรัฐบาลกลางและสมาชิกของบริษัทของเราได้รับการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลลับสุดยอด/SCI เราตั้งอยู่ในไมอามี ฟลอริดาและมีบริษัทในเครือมากกว่า 20 แห่ง Guess & Co. Corporation ก่อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2017 ทีมบริหารของ Guess & Co. Corporation มีประสบการณ์การทำงานร่วมกันมากกว่า 50 ปี

สามารถรับชมรูปภาพประกอบของการแถลงนี้ได้ที่:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c8a0e310-7671-4a35-8393-6b4420066ed8

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9988bcc-93a3-43a0-b42a-c928baaa86b8

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/34d3d3bb-6d15-4af7-8435-00fe1cbe3903

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6c352e5e-4564-492f-8f40-873066faaf01

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7de7dc84-e142-4f38-b0b7-d73270743166

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/677c1a94-72f1-499f-8324-77866d01a932

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8c2c124a-b48b-46af-a45a-1af3d80fe051

ติดต่อด้านสื่อ:

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชนสัมพันธ์
media@guessandcocorporation.co

Related posts