IASLC เชิญชวนผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดให้ทำแบบสำรวจเกี่ยวกับการทดสอบด้านโมเลกุล

ผู้นำระดับโลกด้านโรคมะเร็งในทรวงอกทำการสำรวจเพื่อประเมินการปรับปรุงการทดสอบด้านโมเลกุลทั่วโลก DENVER, July 13, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — สมาคมระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาโรคมะเร็งปอด (IASLC) สนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบด้านโมเลกุลของคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งปอดได้เข้าร่วมการทำแบบสอบถามทั่วโลกที่ออกแบบมาเพื่อประเมินการปรับปรุงของการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดและพัฒนาการทดสอบด้านโมเลกุลทั่วโลก เพื่อทำแบบสอบถามของ IASLC เกี่ยวกับการทดสอบด้านโมเลกุลทั่วโลกเกี่ยวกับมะเร็งปอด โปรดไปที่ www.iaslc.org/survey “ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่ล้ำหน้าในด้านมะเร็งปอดเป็นไปอย่างรวดเร็ว” Fred R. Hirsch MD, PhD และประธานผู้บริหารของ IASLC กล่าว ดร. Hirsch ได้กล่าวอีกว่า “การดูแลผู้ป่วยเป็นไปตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต้องมีความเข้าใจในการดำเนินการและอุปสรรคในการรับการรักษาแบบใหม่ IASLC ได้รวบรวมข้อมูลนั้น ใช้ประโยชน์และเผยแพร่เพื่อเปลี่ยนผลการรักษาของคนไข้” แนวทาง มากมายได้แนะนำการทดสอบสำหรับการเคลื่อนไหวของตัวก่อมะเร็งที่เป็นโมเลกุล เช่น EGFR, ROS1, ALK และ BRAF ในโรคมะเร็งปอดขั้นสูงที่ไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก (NSCLC) ด้วยองค์ประกอบของจุลกายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อสำหรับมะเร็งชนิดต่อม การรักษาด้วยการกำหนดเป้าหมายสำหรับตัวเคลื่อนไหวของตัวก่อมะเร็งที่เป็นโมเลกุลสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไข้ได้เป็นเวลาหลายปี แต่ต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับการปรากฏของตัวเคลื่อนไหวก่อนเริ่มการรักษา การเข้าร่วมของผู้ชำนาญการในแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นการทำให้เข้าใจกันได้อย่างดีเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของการทดสอบด้านโมเลกุลในมะเร็งปอดเช่นเดียวกับความท้าทายระดับภูมิภาคและอุปสรรคเกี่ยวกับการปรับปรุง รวมถึงสาเหตุว่าทำไมทุกภูมิภาคจึงไม่เข้าร่วมการทดสอบด้านโมเลกุล IASLC เชิญชวนผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและบุคคลอื่นๆ ที่สนใจทำ แบบสอบถาม มีแบบสอบถามเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาโปรตุเกสและภาษาสเปน […]

Read More

Squirrels Research Labs Announces Acorn Cryptocurrency Acceleration Hardware

NORTH CANTON, Ohio, July 12, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Squirrels Research Labs today announced Acorn, a new hardware component that improves efficiency and effectiveness of cryptocurrency mining. “We developed a piece of hardware called Acorn that increases the effectiveness of existing GPU mining operations without adding a significant cost,” Squirrels president David Stanfill said. “This […]

Read More

NRT & Sightline Secure Multi-Year Exclusive Agreement with Ocean Resort Casino

Atlantic City’s newest resort casino opens with a seamless customer experience for omni-channel solutions LAS VEGAS, July 12, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — NRT Technology Corp. and Sightline Payments, LLC (together “NRT Sightline”) today announced that Ocean Resort Casino in Atlantic City, N.J. opened its doors with the full suite of NRT Sightline solutions, including Play+, […]

Read More

Suicide Case

The Kampung Ayer Police Station, Brunei Muara Police District yesterday received a report regarding a case of death by hanging at around 2.35 in the afternoon in Kampung Tamoi Hujung, Bandar Seri Begawan. The Commanding Officer of the Kampung Ayer Poli…

Read More