LeddarTech ได้เซ็นสัญญาให้ Nagase Co. Ltd เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับประเทศญี่ปุ่น

LeddarTech ได้เลือก Nagase  Co. Ltd. ให้เป็นผู้จัดจำหน่าย LiDAR สำหรับยานยนต์แต่เพียงผู้เดียวสำหรับประเทศญี่ปุ่น โดยมีผลทันที กิจกรรมความร่วมมือครั้งแรกจะเกิดขึ้นที่ CAR-ELE-JAPAN ที่กรุงโตเกียวในวันที่ 16-18 มกราคม 2019 โดยจะจัดแสดงเทคโนโลยี LiDAR แบบ Solid State ของ LeddarTech ให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์

เมืองควิเบก, Jan. 07, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech ผู้นำวงการอุตสาหกรรมที่ให้บริการแพลตฟอร์ม LiDAR ด้านยานยนต์ ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายและปรับขนาดได้

Read More