BlueJeans Network ประกาศทีมผู้นำสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมสร้างระบบนิเวศน์ของพนักงาน พาร์ทเนอร์ และลูกค้า

SYDNEY, Australia, Aug. 23, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Blue Jeans Network, Inc. ได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ทำการแต่งตั้ง Luke Richardson เป็นรองประธานและกรรมการผู้จัดการของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในซิดนีย์ การประกาศครั้งนี้ทำให้ทีมผู้นำใน APAC ของ BlueJeans แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะทำการเชื่อมต่อธุรกิจระดับภูมิภาคในการขยายเครือข่ายพาร์ทเนอร์และทีมผู้นำของผู้บริหาร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น และอินเดียเป็นตลาดที่กำลังขยายตัวและตอบรับการประยุกต์

Read More

Homestay Programme

The Ministry of Culture, Youth and Sports has organised the homestay programme as part of the Intergovernmental Youth Exchange Programme between Brunei Darussalam and the Republic of Korea 2019.

Present was Dayang Mariam binti Ulat, Deputy Director of Youth and …

Read More

Home Showcase Festival

More than 100 properties and dream houses are offered to the public at the Home Showcase Festival organised by Bank Islam Brunei Darussalam, BIBD. The Festival is held at the BIBD Connects located at the Taman Mahkota Jubli Emas in …

Read More