การสำรวจใหม่ทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคมะเร็งปอดในหมู่ประชาชนทั่วไป

การสำรวจยังชี้ให้เห็นว่าผู้คนเชื่อว่าการพยากรณ์โรคเป็นเรื่องที่เลวร้ายมาก และมีการเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงในการตรวจหามะเร็งปอด

ลอนดอน, Nov. 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — มีผู้คนเพียงหนึ่งในห้าเท่านั้น (22%) ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อความ “โดยทั่วไปแล้ว ทางเลือกวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค” ตามการสำรวจแบบ Omnibus ที่ดำเนินการโดย Ipsos MORI และสนับสนุนโดย Lung Ambition Alliance มีการเผยแพร่ผลลัพธ์ดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับวันสิ้นสุดเดือนแห่งการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด (National Lung Cancer Awareness Month) มะเร็งปอดเป็นโรคที่ยังคงมีความเกี่ยวข้องกับตราบาป (Stigma) …

Read More

30th Sea Games: Polo Event

The son and daughter of His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam, His Royal Highness Prince 'Abdul Mateen and Her Royal Highness Princess 'Azemah Ni'matul Bolkiah, yesterday afternoon participated with the Brunei Darussalam Polo Team in a …

Read More