รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2021 ของ II-VI Incorporated

  • รายได้ประจำไตรมาส $728.1 ล้าน
  • รายได้จากการดำเนินงาน GAAP รายไตรมาส $101.1 ล้าน
  • รายได้จากการดำเนินงาน Non-GAAP รายไตรมาส $138.9 ล้าน
  • GAAP EPS รายไตรมาส $0.38
  • Non-GAAP EPS รายไตรมาส $0.84
  • อัตราส่วนหนี้สินสุทธิวันที่ 30 กันยายน 2020 เคยเท่ากับ 1.3 เท่า ซึ่งลดลงจาก 3.8 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 20201

พิตต์สเบิร์ก, Nov. 16, …

Read More

Ops Pumpung JIPK 144/2020

Two foreigners will be investigated under the Immigration Act Chapter 17 following 'Operasi Pumpung' on the 14th of this month at Belait District.

The inspection was carried out at a furniture company in Kampung Lumut. Employer of both foreign workers …

Read More

8th UTB Convocation

At the Plenary Hall of the International Convention Centre, His Majesty Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam conferred Doctor of Philosophy, PhD, Master's and Bachelor degrees in various fields to 307 graduates during the 8th Universiti Teknologi Brunei, UTB …

Read More