POSTS IN CATEGORY

August 23, 2022

Infinitesima ได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนตามกลยุทธ์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของ Metron3D

Infinitesima Metron3D Rapid Probe Metrology System ระบบเครื่องมือวัด Metron3D ที่พลิกโฉมวงการของ Infinitesima ให้ความสามารถในการควบคุมกระบวนการ 3D แบบอินไลน์สำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์สมัยใหม่ อาบิงดอน สหราชอาณาจักร, Aug.

Read More