Triller Inc. ได้รับเงินทุนจำนวน 310 ล้านดอลลาร์จาก Global Emerging Markets (GEM) โดยเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่กำลังจะมีขึ้น

บริษัทคาดว่าจะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงต้นไตรมาสที่ 4 ภายใต้สัญลักษณ์ “ILLR” ลอสแอนเจลิส, Sept. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Triller Inc.(“Triller”) และ GEM Global Yield LLC SCS (“GGY”) ได้ประกาศในวันนี้ว่าจะมีการลงทุนมูลค่า 310 ล้านดอลลาร์จาก GEM ซึ่งเป็นกลุ่มการลงทุนทางเลือกนอกตลาดในลักเซมเบิร์ก ในรูปแบบของการสมัครสมาชิกหุ้น ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว GEM จะให้ทุนแก่ Triller สูงสุดถึง 310 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 36 เดือนหลังจากการจดทะเบียนหุ้นสามัญของ Triller สู่สาธารณะ Triller จะไม่มีภาระผูกพันในการถอนเงินเต็มจำนวน 310 ล้านดอลลาร์ แต่สามารถถอนได้บางส่วนหรือทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Triller Triller จะควบคุมทั้งระยะเวลาและจำนวนการเบิกถอนทั้งหมด และจะออกหุ้นให้กับ GEM ในการถอนออกจากวงเงินในแต่ละครั้ง Triller จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับ GEM ด้วยเช่นกัน เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท Triller ยื่น […]

Read More

Umrah Briefings

78 intending Umrah pilgrims of Darussalam Services Sendirian Berhad, DSSB are reminded to look after their health and use the opportunity to practice the religious deeds as much as possible especially in Rabiulawal, which is the birth month of of Prophet Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam. The reminder was made during the Umrah briefing and practical held on the 30th September morning. The intending Umrah pilgrims are divided into two groups. They are scheduled to leave on 4th and 25th of October this year. Through the briefing, Umrah pilgrims can gain…

Read More

Philippe Kridelka (Belgium) Chair of Fifth Committee

The Fifth Committee (Administrative and Budgetary) elected Philippe Kridelka (Belgium) Chair on 7 June.  (See Press Release GA/12422.) Prior to his appointment as Permanent Representative to the United Nations in 2020, Mr. Kridelka was his country’s Ambassador to Cambodia, Lao People’s Democratic Republic, Myanmar and Thailand, since 2017.  From 2013 to 2016, he served as Secretary General of the Household of His Majesty the King of the Belgians. Mr. Kridelka has held several posts in the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), including Director of its New York Liaison Office and UNESCO Representative to the United Nations (2010…

Read More

 Teachers act as Catalyst towards Producing a Visionary Generation

Sincerity, determination and excellence of teachers play a major role in developing individual potential towards producing a human capital with noble personality and progressive in supporting the nation development. In a sharing session with RTB News, teachers who had served in the 70’s, 80’s and 90’s expressed their appreciation to the present teachers who have given their dedication and high commitment to improve the quality of education, especially in improving the performance of students. Source: Radio Television Brunei

Read More

 Teaching Experience in Remote Area

The job of a teacher is, admittedly, no easy task. Yet for one schoolteacher who teaches at a school in deep rural Brunei, the challenges and obstacles that he has been facing over the years have only made him wiser and more astute, especially given that not everyone would be ready and willing to face the situations that he had experienced. In conjunction with this year’s Teachers’ Day, News at Ten went on location in southern Belait District to take a closer look at the challenges and experience of teaching…

Read More

Honest, Trustworthy and Wise in Work

Work ethic plays an important role in producing a quality and excellent administration. Without work ethics, the human resource that carries out tasks in the administration of an organisation will act according to emotions, while ignoring the rules and laws. The matter was among the content of the Friday Sermon titled ‘Jujur, Amanah dan Bijaksana dalam Pekerjaan’ or ‘Honest, Trustworthy and Wise in Work.’ The Imam or Prayer Leader reminded that we must adhere to the work ethics and guidelines in Islam. Every individuals must possess these work ethics. First,…

Read More

Youth Exchange Programme Closing Ceremony

The virtual Brunei Darussalam – Republic of Korea Youth Exchange Online Programme 2022 was organised by the Ministry of Culture, Youth and Sports, through the Youth and Sports Department in collaboration with Korea Youth Work Agency. KYWA, and Republic of Korea’s Ministry of Gender Equality and Family. The 3-day programme ended on 30th September afternoon, with a Closing Ceremony held at Dewan Digadong, Ministry of Culture, Youth and Sports. Joining the event was Dayang Umi Kalthum binti Haji Abdul Karim, Director of Youth and Sports. The participants comprised of representatives…

Read More