ผู้ถือหุ้น Guess & Co. Corporation ร่วมเลือกตั้งคณะกรรมการ

กรรมการที่ได้รับเลือกในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2020

ไมอามี, Nov. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Guess & Co. Corporation มีความยินดีที่จะประกาศคณะกรรมการบริษัทหลังจากการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลโดยรวมของ Guess & Co. Corporation บุคคลต่อไปนี้ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการบริษัทจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2020

Mr. Jerry D. Guess ประธานคณะกรรมการบริษัท

Ms. D. Michelle Stewart …

Read More